Έρευνα νερού
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία Subsystem  μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε καθώς και τους τομείς δράσης της που αφορούν την έρευνα.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η έρευνα για την ύπαρξη υδροφόρων κοιτασμάτων ειδικά σε μεγάλα βάθη, που μπορούν να αξιοποιηθούν για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς.
Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας μας έχει να κάνει με την υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό σημαντικών αποθεμάτων νερού.

Υδρολογική-Υδρογεωλογική έρευνα για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ερευνούμε, εντοπίζουμε και σας υποδεικνύουμε (στον ιδιόκτητο πάντα χώρο σας όπως υπόγειο, κτήμα, αύλειος χώρος) το ακριβές σημείο για την γεώτρηση,εφόσον υπάρχει νερό.
Αν υπάρχει σας ενημερώνουμε για το βάθος στο οποίο βρίσκεται, την ποσότητά του (σε κυβικά ανά ώρα) και αν πρόκειται για παράκτια περιοχή αν το νερό είναι υφάλμυρο ή όχι.

Ερευνούμε των χώρο σας, σας δίνουμε λύση 100% εάν υπάρχει νερό ή όχι. Γνωρίζοντας εάν πρέπει να γίνει γεώτρηση ή όχι, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τις άσκοπες, ανεπιτυχείς και δαπανηρές γεωτρήσεις. Εφόσον υπάρχει νερό σας υποδεικνύουμε το ακριβές σημείο υδρογεώτρησης, το ακριβές βάθος, την ποσότητα σε κυβικά ανά ώρα και όχι στο περίπου ή δεικνύεται το που θα γίνει η υδρογεώτρηση και το βάθος της. Όταν πρόκειται για παράκτια περιοχή και υπάρχει κίνδυνος υφαλμύρωσης ή ήδη είναι υφάλμυρο το νερό, το γνωρίζουμε αποφεύγοντας τους κινδύνους.

Η υδρογεωλογική έρευνα γίνεται κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού και καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια. Προηγείται πάντα οποιασδήποτε άλλης έρευνας ή μελέτης. Μετά το πέρας της υδρογεωλογικής έρευνας και εφόσον υπάρχει νερό, εάν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί συντάσσεται φάκελος γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την άδεια χρήσης νερού, υδρευτικής, αρδευτικής ή βιομηχανικής υδρογεώτρησης.

Υδρογεωλογική έρευνα για δήμους και Δ.Ε.Υ.Α

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί υδρογεωλογική έρευνα για λογαριασμό δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - άρδευσης. Μέσω της έρευνας αυτής , δίνεται η δυνατότητα στον δήμο και τις Δ.Ε.Υ.Α να γνωρίζουν σε ολόκληρο το δήμο ή σε επιμέρους τοπικά διαμερίσματα εάν υπάρχει νερό ή όχι διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία εκπόνησης γεωλογικής - περιβαλλοντικής μελέτης για άδεια χρήσης νερού.

Τι είναι η Υδρογεωλογική Έρευνα
Η υδρογεωλογική έρευνα εξειδικεύεται στον εντοπισμό νερού στο υπέδαφος και αποτελεί μέρος (κλάδο) της ευρύτερης γεωλογικής έρευνας.

Subsystem και Υδρογεωλογική Έρευνα
Η εταιρεία Subsystem μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε πρωτοπορεί στην υδρολογική έρευνα και έχει ήδη συνεργαστεί  με επιτυχία με αρκετούς δήμους της χώρας.
Το πιο σημαντικά στοιχεία στην υδρογεωλογική έρευνα της εταιρείας μας είναι :Ο ταχύτατος χρόνος παράδοσης των αποτελεσμάτων (20 μέρες το ανώτερο για όλο το δήμο).
  1. Η δυνατότητα υπόδειξης του πλησιέστερου σημείου προς τα δίκτυα ΔΕΗ, ύδρευσης και οδικά δίκτυα για την πραγματοποίηση της γεώτρησης.
  2. Η υπόδειξη του ακριβούς σημείου για υδρογεώτρηση με ακρίβεια τετραγωνικού μέτρου.
  3. Οι παρεχόμενες πληροφορίες για το είδος του υδροφόρου κοιτάσματος (τρεχούμενο ή έγκοιλο).
  4. Η ακριβής μέτρηση βάθους, ποσότητας παροχής (κυβικά ανά ώρα).
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις:
Ποιες μεθόδους έρευνας χρησιμοποιεί η εταιρεία σας;
Απάντηση : Γίνεται χρήση της συσκευής ευρεσιτεχνία μας που είναι και μοναδική
Subsystem
©2024 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Μαδύτου 7-9  /  Νέα Ιωνία
Τ.κ 142 32
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio