Τις δραστηριότητες της εταιρείας SubSystem μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε . συνοδεύουν σοβαρές συστάσεις τόσο από Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δ.Ε.Υ.Α., όσο και από επιχειρήσεις αλλά και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ενώσεις και αφορούν κυρίως την Υδρογεωλογική έρευνα για νερό. Δυστυχώς για λόγους πολιτικής της εταιρείας μας δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε στοιχεία (για παράδειγμα τηλέφωνο) πελατών μας, ιδιωτών ή και επιχειρήσεων προκειμένου να γνωρίσετε από αξιόπιστες πηγές για την αποτελεσματικότητα της εταιρείας μας, πάνω στην έρευνα για το νερό-μέταλλα-ορυχεία-λατομεία κ.λ.π. 
Για τα τελευταία  χρόνια της έρευνάς μας στους τομέείς εδάφους- υπεδάφους- αέρος και θαλάσσης,σας παραθέτουμε ενδεικτικά μόνο ορισμένες συστατικές επιστολές που η βαρύτητα και η σημασία της κάθε μίας έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και αξία.
Subsystem
©2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Συρακουσών 85 - Αθήνα (Γαλάτσι-Λαμπρινή)
Τ.κ 111 42
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio