Γεωτρήσεις - Γεωτρήσεις νερού - Ανιχνευτές νερού

Μέχρι τώρα για να κάνουμε μια έρευνα νερού για γεώτρηση καταφεύγουμε σε διάφορους τρόπους και μεθόδους με τα γνωστά αμφίβολα αποτελέσματα και τις γνωστές πλέον δικαιολογίες που συνοδεύουν την αποτυχία υπόδειξης του ακριβούς σημείου για την γεώτρηση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την έρευνα είναι τα εξής:
 • Ένα συχνό πρόβλημα είναι να υπάρχει νερό στο κτήμα σας και παρά τις έρευνες – μελέτες και γεωτρήσεις που έχουν γίνει να μην έχει βρεθεί το νερό και το πρόβλημα να παραμένει.
 • Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι να μην υπάρχει νερό στο κτήμα σας και οι διάφορες έρευνες – μελέτες να αναφέρουν ότι υπάρχει και να συνεχίζονται επ’ αόριστον οι άσκοπες γεωτρήσεις.
 • Ένα άλλο πρόβλημα είναι να πραγματοποιηθεί γεώτρηση, να βρεθεί νερό, να γίνουν τα απαραίτητα έξοδα και μετά από άντληση μερικών ημερών, εβδομάδων ή μηνών το νερό να σταματήσει.
Σε όλα τα ανωτέρω προβλήματα η Subsystem έρχεται να δώσει άμεση, γρήγορη και σωστή λύση στο κτήμα σας για το αν υπάρχει νερό ή όχι.
Η Subsystem με την κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία της ανατρέπει τους γνωστούς τρόπους και τις συνήθεις μεθόδους που αφορούν την έρευνα και τον εντοπισμό νερού.

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας από τη Subsystem στο κτήμα σας θα είναι τα εξής:

 •     Δεν υπάρχει νερό.
 •     Υπάρχει νερό αλλά η ποσότητά του δεν κρίνεται από τον πελάτη επαρκής για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.
    
Υπάρχει νερό και προχωράμε στη γεώτρηση εφόσον από την έρευνα της Subsystem προκύπτουν οι εξής παράμετροι:

 1. Βάθος γεώτρησης
 2. Κυβικά ανά ώρα
 3. Το ακριβές σημείο γεώτρησης και όχι στο περίπου
 4. Αν το υπάρχον νερό είναι λεκάνη (έγκοιλο) ή τρεχούμενο
 5. Υπόδειξη του καταλληλότερου σημείου για να γίνουν οι εργασίες της γεώτρησης
 6. Αν η έρευνα πραγματοποιείται κοντά σε θάλασσα γνωρίζουμε αν το νερό είναι υφάλμυρο ή όχι

Τα αποτελέσματα της Subsystem είναι άμεσα και σίγουρα. Η έρευνα της Subsystem προηγείται κάθε άλλης διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε περιττά έξοδα εφόσον η Subsystem σας δίνει λύση 100% είτε υπάρχει νερό είτε όχι στο κτήμα σας.
Subsystem
©2024 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Μαδύτου 7-9  /  Νέα Ιωνία
Τ.κ 142 32
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio