Έρευνα νερού

Η έρευνα για ανεύρεση νερού στο υπέδαφος είναι μια δύσκολη, ίσως από τις δυσκολότερες έρευνες. Οι τομείς της Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας έχουν κάνει μεγάλα και θετικά βήματα αλλά δυστυχώς στην πράξη τα ποσοστά επιτυχίας είναι μικρά. Τα ίδια αποτελέσματα έχουν συνήθως και όλα τα μηχανήματα ή συσκευές έρευνας. Ειδικά όσον αφορά μεγάλα βάθη τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδαμινά ή και ανύπαρκτα. Συνήθως τα ποσοστά της επιτυχίας είναι πολύ μικρά. Δυστυχώς όμως η έρευνα και εντοπισμός των υπόγειων υδάτων είναι δύσκολη και σε μεγάλα βάθη ακόμη δυσκολότερη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα υπόγεια αυτά κοιτάσματα να μην ανιχνεύονται εξαιτίας εσφαλμένης εκτίμησης και ως εκ τούτου αρκετά γεωγραφικά τμήματα της χώρας μας, να παραμένουν άνυδρα αντιμετωπίζοντας σήμερα σοβαρότατο πρόβλημα λειψυδρίας.

Η εταιρεία SubSystem Μ.Ε.Π.Ε. με την νέα καινοτόμο εφεύρεσή της και την πρωτοποριακή μέθοδο της ευρεσιτεχνίας της με αριθμό 1007724 που έχει εγκριθεί από τον Ο.Β.Ι. έρχεται να καλύψει αυτό το κενό μέσω μιας τελικής εκτίμησης για το αν υπάρχει νερό ή όχι σε οποιοδήποτε χώρο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ποσοστό επιτυχίας της υδρογεωλογικής έρευνας της SubSystem Μ.Ε.Π.Ε. ξεπερνά κάθε προσδοκία αγγίζοντας σχεδόν το 100% και ειδικά στις περιοχές που στο παρελθόν έχουν χαρακτηριστεί άνυδρες. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματά μας αφορούν:
  1. Σε ποιο βάθος βρίσκεται το νερό π.χ. 200 μέτρα, 400 μέτρα, 500 μέτρα, 600 μέτρα, με απόκλιση 5% έως 10%.
  2. Εάν είναι λεκάνη (έγκοιλο) ή τρεχούμενο.
  3. Εάν είναι λεκάνη γνωρίζουμε το εμβαδόν της.
  4. Εάν είναι κινούμενο γνωρίζουμε την διαδρομή του, την κατεύθυνσή του, την ταχύτητά του περίπου.
  5. Γνωρίζουμε τα κυβικά ανά ώρα της παροχής και την δυναμικότητα του βασικού τροφοδότη σε κυβικά ανά ώρα που τροφοδοτεί την παροχή.
  6. Γνωρίζουμε το ακριβές σημείο που θα γίνει η υδρογεώτρηση και όχι περίπου και το υποδεικνύουμε με ακρίβεια μισού τετραγωνικού μέτρου.
  7. Γνωρίζουμε εάν είναι υφάλμυρο ή όχι.
  8. Γνωρίζουμε εάν σε ένα χώρο έχει νερό στα 100 μέτρα βάθος, ένα άλλο νερό στα 200 μέτρα και ένα άλλο νερό στα 400 μέτρα βάθος. Γνωρίζουμε αν βρίσκονται το ένα παράπλευρα στο άλλο ή και αν διασταυρώνονται μεταξύ τους, όπως επίσης και την παροχή του καθενός χωριστά σε κυβικά ανά ώρα και κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμο.
  9. Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα γνωρίζουμε όσον αφορά τους ιδιώτες άμεσα, όταν πρόκειται για Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α. εντός 5-10 ημερών.

Με αυτές τις εννέα βασικές παραμέτρους αλλά και άλλες μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας, η αξιοπιστία της ευρεσιτεχνίας της SubSystem Μ.Ε.Π.Ε. στην έρευνα νερού αποτρέπει τις άσκοπες μελέτες και γεωτρήσεις, οι οποίες εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης και της παραμένουσας λειψυδρίας, δημιουργούν και πρόβλημα στο περιβάλλον διότι συνήθως εγκαταλείπονται στην τύχη τους με αποτέλεσμα να διεισδύουν στο υπέδαφος διάφορα νιτρικά – ζωϊκά – αμμωνία και άλλα που μολύνουν με αυτό τον τρόπο τον υδροφόρο ορίζοντα.
Παράδειγμα: Με έρευνα που πραγματοποίησε η SubSystem με ιδίους πόρους βρίσκεται σε θέση να προτείνει σχέδιο με μικρό οικονομικό κόστος στην Πολιτεία για την ριζική αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αργολίδος σε συνδυασμό με εκμετάλλευση παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Παρόμοια σχέδια προτείνονται και για άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.
Subsystem
©2024 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Μαδύτου 7-9  /  Νέα Ιωνία
Τ.κ 142 32
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio