Κατασκευή μηχανημάτων ανίχνευσης χρυσού & μετάλλων

Η SUB SYSTEM Μ.Ε.Π.Ε. είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτών μετάλλων, υλικών, αερίων και υγρών για έρευνα στο έδαφος, στο υπέδαφος, τον αέρα, την ξηρά και την θάλασσα.
Έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του Ν.3982/2011 κατασκευής  μηχανημάτων ανίχνευσης
Αριθμός αδείας 3191/2012.
....................................................................
Αριθμός  κατάθεσης  ευρεσιτεχνίας  20110100536.
Διπλωμα Ευρεσιτεχνίας
1
Έρευνα σύμφωνα με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την μοριακή δομή της ύλης.
2
Βασικές κατασκευές μηχανημάτων και συσκευών έρευνας, ανίχνευσης και διαχωρισμού της καινοτόμου ευρεσιτεχνίας μας.
3
Η μια και μοναδική συσκευή έρευνας και ανίχνευσης που αντικαθιστά τα υπάρχοντα μηχανήματα και συσκευές.
4
Το όνειρο κάθε ερευνητή γίνεται πραγματικότητα, για λύση 100% στην έρευνα.
Κατασκευή για μέταλλα
 • Κατασκευή και εμπορία ανιχνευτή μετάλλων, για έρευνα εντοπισμό και διαχωρισμό, από μεγάλη απόσταση.
 • Κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων ανίχνευσης μετάλλων, εντοπισμού και διαχωρισμού, για τοπική έρευνα.
 • Κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων ανίχνευσης για έρευνα, εντοπισμό και διαχωρισμό για μέταλλα ή μεταλλεύματα στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος και την θάλασσα.
 • Ειδικές κατασκευές και εμπορία συσκευών έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού μεταλλευμάτων, από απόσταση και τοπικά.
 • Κατασκευή και εμπορία αποστατικών μηχανημάτων έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού οποιουδήποτε μετάλλου.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας, ειδικών συσκευών για την έρευνα σε χρυσό, χαλκό, ασήμι, κενό, λίρες, αλουμίνιο, σίδερο, κ.λ.π
 • Κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων ειδικής έρευνας και εντοπισμού με ακριβή διαχωρισμό μόνο ευγενών μετάλλων, στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος και την θάλασσα.
Ειδικές κατασκευές επί παραγγελία
 • Κατασκευή και εμπορία συσκευής ανίχνευσης, από απόσταση και τοπικά
 • Κατασκευή και εμπορία συσκευής έρευνας και καταγραφής πολλαπλών στόχων
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων, ειδικής έρευνας και ανίχνευσης
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ειδικού τοπικού ανιχνευτή
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας έρευνας και διαχωρισμού, αποστατικών μηχανημάτων
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας συσκευών έρευνας ειδικής χρήσης
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ειδικών συσκευών, για πρωτότυπες έρευνες διαφόρων υλικών
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας συσκευών και οργάνων, για μετρήσεις, ελέγχους και δοκιμές
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων, για ειδικούς σκοπούς
Κατασκευή για ορυκτά και πετρώματα
 • Κατασκευή και εμπορία γεωλογικών – γεωφυσικών μηχανημάτων, για έρευνα νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου.
 • Κατασκευή και εμπορία συσκευών, γενικής ανίχνευσης ορυκτών και πετρωμάτων.
 • Κατασκευή και εμπορία υδρολογικών συσκευών, για έρευνες ελέγχου και μετρήσεων.
 • Κατασκευή και εμπορία γεωφυσικών οργάνων, για έρευνες και μετρήσεις.
Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μηχανημάτων και συσκευών
 • Ερευνά με απόλυτο διαχωρισμό του στόχου, βάσει των μαγνητικών πεδίων και την μοριακή δομή της ύλης. Ο εντοπισμός δεν επηρεάζεται από κανένα άλλο στόχο και η λύση είναι 100% ακριβής.
 • Ακρίβεια βάθους του στόχου μέχρι εκατοντάδες μέτρα.
 • Μέτρηση όγκου του στόχου με προσέγγιση άνω το 85%.
 • Ερευνά και εντοπίζει φτάνοντας στο απόλυτο μηδέν του στόχου και όχι στο περίπου.
 • Η κατασκευή της συσκευής γίνεται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη για το βάθος το οποίο θέλει να ερευνήσει και κυμαίνεται από 0 έως εκατοντάδες μέτρα.
 • Η κατασκευή της συσκευής γίνεται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη για την απόσταση την οποία θέλει να ερευνήσει και έχει εύρος από 0 έως χιλιάδες μέτρα.
 • Η συσκευή, δεν χαλάει, δεν αναβαθμίζεται, δεν χρήζει επισκευής και έχει αυτονομία για 40 χρόνια και πλέον.
 • Η συσκευή όταν ερευνά δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες βροχή, χιόνι, κρύο, ζέστη, κ.λ.π.
 • Η συσκευή δεν έχει ηλεκτρονικά κυκλώματα, που να χαλάνε ή συχνότητες που να μπερδεύονται και να δίνουν λάθος ενδείξεις.
 • Η συσκευή δεν χαλάει ακόμα και να πέσει μέσα σε νερό ή βίαια στο έδαφος. Δεν επηρεάζεται από υγρασία κ.λ.π.
 • Τα μόνα αναλώσιμα της συσκευής είναι οι κεραίες, οι οποίες υπάρχουν στο εμπόριο και τις αντικαθιστούμε αμέσως χωρίς πρόβλημα.
Κατασκευή για άλλα είδη έρευνας
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών μηχανημάτων, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών μηχανημάτων, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού για εκρηκτικές ύλες.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών μηχανημάτων, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού σταθερού ή κινούμενου στόχου, π.χ. αεροπλάνα , υποβρύχια, άρματα, κ.λ.π.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού θαλάσσιων και υποθαλάσσιων ερευνών.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού εξαφανισμένων ανθρώπων (ερευνά με D.N.A. μαλλιά, οστά, νύχια, αίμα, δόντια).
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού στρατιωτικών οχημάτων, αρμάτων, οπλισμού, αεροπλάνων, πλοίων, υποβρυχίων, δυτών, ναρκών, καταφυγίων, τούνελ, κ.λ.π.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού για χαρτί, γυαλί, ξύλο, κερί, όστρακα, κοράλλια κ.λ.π.
 • Εργαστήριο κατασκευής και εμπορίας ανιχνευτικών συσκευών, έρευνας, εντοπισμού και διαχωρισμού για υγρά και αέρια.
Η συσκευή δεν είναι ραβδοσκοπική
 • Η συσκευή αναγνωρίζει τους αποχωρημένους στόχους, που έχουν φύγει μέχρι και 35 χρόνια πριν, για να μην υπάρχει τυχόν άσκοπη ενέργεια προς το αποτέλεσμα.
 • Η συσκευή αναζητάει και εντοπίζει τον ζητούμενο στόχο, ακόμα και αν ο στόχος βρίσκεται μέσα σε άλλα αντικείμενα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
 • Η συσκευή ερευνά αντικείμενα με τον πιο μικρό όγκο έως και τον μεγαλύτερο. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της συσκευής έναντι άλλων μηχανημάτων. Όσα περισσότερα χρόνια βρίσκεται ένα αντικείμενο στο υπέδαφος και όσο βαθύτερα είναι τόσο καλύτερα.
 • Η συσκευή έχει αυτονομία, δεν έχει κουμπιά, οθόνη, καντράν, λαμπάκια, διακόπτη, μπαταρίες. Προσοχή (δεν είναι ραβδοσκοπία).
 • Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και να κάνει έρευνα και εντοπισμό, ακόμα και με αέρα 6 έως 7 μποφόρ.
 • Δεν υπάρχει δικαιολογία για την συσκευή ώστε να μην μπορεί να δουλέψει ή να δώσει λάθος πληροφορία ή να μην μπορεί να πάει ακριβώς στον στόχο ή να μην κάνει διαχωρισμό, εφόσον έχει έτσι κατασκευαστεί από την αρχή. Για οποιαδήποτε άλλη έρευνα πέρα του πεδίου έρευνας που ζητήθηκε και κατασκευάστηκε η προγραμματισμένη συσκευή, δίνονται λάθος πληροφορίες χωρίς καμία αξιοπιστία.
 • Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής είναι ο εξής: π.χ. εάν έχουμε ένα χώρο 100 στρέμματα και το γεμίσουμε με χιλιάδες τόνους διάφορα μέταλλα (σκραπ), και σε κάποιο άλλο σημείο βάλουμε ένα άλλο μέταλλο το οποίο δεν υπάρχει αλλού στο χώρο, π.χ. 100 λίρες, η συσκευή θα τις εντοπίσει που ακριβώς βρίσκονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
 • Όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα, οι συσκευές απόστασης και η ραβδοσκοπία, δε γνωρίζουν που βρίσκεται ο ενεργοποιημένος στόχος. Ούτε τον όγκο της συγκεκριμένης ύλης γνωρίζουν.
 • Ότι ισχύει για την ραβδοσκοπία, το ίδιο ισχύει και για τα μηχανήματα κάποιας απόστασης, όπως αποστατικά, ραντάρ, παλμικά, μοριακών συχνοτήτων, γεννήτριες συχνοτήτων κ.λ.π.
 • Η συσκευή δεν επηρεάζεται αρνητικά από κανένα παράγοντα στην έρευνα εδάφους ή υπεδάφους. Αν για παράδειγμα διεξάγεται έρευνα σε ορυχείο χρυσού αλλά ο επιθυμητός στόχος είναι μόνο χρυσός 22 καρατίων, τότε θα εντοπιστεί μόνο χρυσός 22 καρατίων.
 • Η συσκευή ερευνά από την ξηρά ή από την επιφάνεια της θάλασσας με σκάφος, εντοπίζοντας το ακριβές σημείο του στόχου στο βυθό.
Η αγορά και κατοχή τέτοιου είδους συσκευών, είναι νόμιμη εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαραίτητοι κανόνες αγοράς που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Subsystem
©2024 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Μαδύτου 7-9  /  Νέα Ιωνία
Τ.κ 142 32
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio