Ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές χρυσού, ανιχνευτές νερού

Οι ανιχνευτές μετάλλων, χρυσού και νερού της Subsystem δεν αποτελούν ακόμη ένα είδος απλής μηχανικής κατασκευής. Είναι εξειδικευμένες συσκευές - μηχανήματα ελληνικής ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η εμβέλεια των ανιχνευτών μετάλλων της Subsystem που αφορά το εστιακό βάθος και την απόσταση έρευνας δεν είναι θεωρητική όπως σε άλλα μηχανήματα έρευνας. Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν άλλοι κατασκευαστές για βάθος έρευνας 10 μέτρων και σε απόσταση 5.000 μέτρων, οι ανιχνευτές μετάλλων και νερού της Subsystem επιχειρούν με άνεση σε αποστάσεις έως και 50.000 μέτρων και σε εστιακό βάθος που μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 300 μέτρα του αναζητούμενου στόχου.

Η εμβέλεια των ανιχνευτών νερού της Subsystem που αφορά το εστιακό βάθος έρευνας επίσης δεν είναι θεωρητική όπως σε άλλα μηχανήματα. Οι ανιχνευτές νερού της Subsystem επιχειρούν με άνεση σε εστιακό βάθος που μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 1000 μέτρα του αναζητούμενου κοιτάσματος νερού. Έτσι μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και η πιο απαιτητική γεώτρηση-υδρογεώτρηση για την παροχή νερού από το υπέδαφος. Ειδικά όσον αφορά την έρευνα για νερό στο υπέδαφος, οι ανιχνευτές της Subsystem δίνουν τη σίγουρη λύση είτε υπάρχει νερό είτε όχι, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι άσκοπες γεωτρήσεις.

Η Subsystem κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανήματα δικής της ευρεσιτεχνίας που αποδίδουν πραγματικά και σίγουρα αποτελέσματα σε κάθε είδους έρευνα για μέταλλα, έρευνα για χρυσό ή έρευνα για νερό. Οι ανιχνευτές μετάλλων, χρυσού και νερού της Subsystem βασίζουν την έρευνά τους στη μοριακή δομή της ύλης του στόχου.

Μέσω των μοναδικών μηχανημάτων της ευρεσιτεχνίας της, η Subsystem, εξειδικεύεται στην παροχή σίγουρης λύσης όσον αφορά την έρευνα χρυσού, έρευνα για γεώτρηση νερού ή την έρευνα μεταλλευμάτων.
Subsystem
©2024 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: 
webimage studio
Subsystem Μονο/πη ΕΠΕ
Μαδύτου 7-9  /  Νέα Ιωνία
Τ.κ 142 32
Τηλ: 210-2510610
Κινητό : 6945 055038
Email : subsystem1@hotmail.com
© 2023 Subsystem. All Rights Reserved.  
Designed by: webimage studio