Subsystem
Υδρολογική-Υδρογεωλογική έρευνα για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Έρευνα για ιδιώτες PDF Εκτύπωση E-mail

Ερευνούμε, εντοπίζουμε και σας υποδεικνύουμε (στον ιδιόκτητο πάντα χώρο σας όπως υπόγειο , κτήμα , αύλειος χώρος) το ακριβές σημείο για την γεώτρηση, εφόσον υπάρχει νερό.
Αν υπάρχει σας ενημερώνουμε για το βάθος στο οποίο βρίσκεται, την ποσότητά του (σε κυβικά ανά ώρα) και αν πρόκειται για παράκτια περιοχή αν το νερό είναι υφάλμυρο ή όχι.

Υδρολογική-Υδρογεωλογική έρευνα για ιδιώτες και επιχειρήσεις

ανιχνευτές μετάλλων

Ερευνούμε των χώρο σας, σάς δίνουμε λύση 100%  εάν υπάρχει νερό ή όχι. Γνωρίζοντας εάν πρέπει να γίνει γεώτρηση ή όχι, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τις άσκοπες , ανεπιτυχής και δαπανηρές γεωτρήσεις . Εφόσον υπάρχει νερό σας υποδεικνύουμε το ακριβές σημείο υδρογεώτρησης, το ακριβές βάθος, την ποσότητα σε κυβικά ανά ώρα και όχι στο περίπου ή δεικνύεται το που θα γίνει  η υδρογεώτρηση  και το βάθος της . Όταν πρόκειται για παράκτια περιοχή και υπάρχει κίνδυνος υφαλμύρωσης ή ήδη είναι υφάλμυρο το νερό, το γνωρίζουμε αποφεύγοντας τους κινδύνους.

Η υδρογεωλογική έρευνα γίνεται κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού και καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια και προηγείται πάντα οποιασδήποτε άλλης έρευνας ή μελέτης. Μετά το πέρας της υδρογεωλογικής έρευνας και εφόσον υπάρχει νερό, εάν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί συντάσσεται φάκελος γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την άδεια χρήσης νερού, υδρευτικής, αρδευτικής ή βιομηχανικής υδρογεώτρησης.       

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις :

1) Ποιές μεθόδους έρευνας χρησιμοποιεί η εταιρεία σας;

Απάντηση : Γίνεται χρήση της συσκευής ευρεσιτεχνία μας που είναι και μοναδική

2) Πόση είναι η διάρκεια της έρευνας;

Απάντηση: Ο μικρότερος χρόνος έρευνας είναι 1- 2 ώρες περίπου

3) Πότε γνωρίζω τα αποτελέσματα της υδρογεωλογικής σας έρευνας;

Απάντηση: Συνήθως άμεσα. Μετά τη λήξη της έρευνας γνωρίζετε το αποτέλεσμα προφορικά

4) Πόσο σίγουρα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σας;

Απάντηση: Μια σύντομη ματιά στην σελίδα "Συστάσεις" του site μας θα σας πείσει για την αποτελεσματικότητα των ερευνών μας

5) Πως θα γνωρίζω αν το νερό που βρεθεί δεν θα εξαντληθεί σε λίγες μέρες;

Απάντηση: Η εταιρεία μας γνωρίζει για το είδος του υδροφόρου κοιτάσματος αν δηλαδή είναι τρεχούμενο ή λεκάνη και σας ενημερώνει  για την αντοχή του

6) Θα γνωρίζω από την έρευνα σας πόσο νερό θα έχω και σε τι βάθος βρίσκεται αυτό;

Απάντηση : Σας ενημερώνουμε τόσο για την ποσότητα σε κυβικά ανά ώρα όσο και για το ακριβές βάθος

7) Μου υποδεικνύετε περίπου το σημείο για να κάνω την γεώτρηση;

Απάντηση : Η εταιρεία μας σας υποδεικνύει το ακριβές σημείο για την γεώτρηση και όχι περίπου

8) Αν το κτήμα μου δεν έχει τελικά νερό , η εταιρεία σας θα αμοιφθεί;

Απάντηση : Η εταιρεία μας είναι εταιρεία έρευνας και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας αποτελούν λύση για εσάς είτε υπάρχει νερό είτε όχι. Άρα ως εκ τούτου αξιώνει αμοιβή για τις υπηρεσίες της

9) Τι ενημέρωση μπορώ να έχω από εσάς για μια γεώτρηση που ήδη διαθέτω αλλά δεν αποδίδει πλέον;

Απάντηση : Κατόπιν έρευνας μας , μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στην υπάρχουσα γεώτρηση και αν αυτή μπορεί να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο

10) Η έρευνα της εταιρείας σας καλύπτει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, μονάδες εμφιάλωσης και σύγχρονα επιχειρηματικά συγκροτήματα;

Απάντηση : Ασφαλώς ,  η έρευνα της εταιρείας μας είναι πολύπλευρη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

11) Μπορεί να ακυρωθεί η έρευνα λόγω δυσκολίας μορφολογίας ή άλλων συνθηκών;

Απάντηση: Όχι, η  έρευνα δεν ακυρώνεται και γίνεται με οποιεσδήποτε συνθήκες.

12) Μπορεί η έρευνα να γίνει σε κλειστούς χώρους κατοικίες, υπόγεια και πιλοτές;

Απάντηση : Ναι η έρευνα γίνεται σε οιονδήποτε χώρο χωρίς πρόβλημα.

13) Ο τρόπος έρευνας επηρεάζεται από εναέριες υψηλές ή υπερύψηλες τάσης ρεύματος ή από υπόγεια καλώδια Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.

Απάντηση :  Όχι δεν επηρεάζεται από καμία συνθήκη.

14) Όταν υπάρχει ένα κενό ρήγμα στο υπέδαφος μπορεί να γίνει λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Όχι δεν μπορεί να γίνει λάθος, διότι γνωρίζουμε το ρήγμα εάν είναι υδροφόρο ή όχι .

15) Κατά  την διάρκεια της έρευνας, μπορούν διάφορες συχνότητες να παρεμβληθούν με αποτέλεσμα την λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Όχι καμία συχνότητα δεν μπορεί να επηρεάσει την έρευνα.

16) Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί άνυνδρες θα μπορούσε να υπάρχει νερό και να έχει γίνει λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Ναι θα μπορούσε να έχει γίνει λάθος διάγνωση, και η εταιρεία μας μπορεί να βρει την λύση ( έχουμε κάνει έργα με θετικά αποτελέσματα σε πολλές  χαρακτηρισμένες άνυνδρες περιοχές.)

17) Μπορούμε να εντοπίσουμε καρστικές πηγές πριν την υφαλμύρωσή  τους;

Απάντηση : Ναι μπορούμε πριν το καθαρό νερό συναντήσει την θάλασσα και γίνει υφάλμυρο, να βρούμε την διαδρομή του, το βάθος του, το υψομετρικό του και να παρέμβουμε  εκεί που είναι ασφαλές να γίνει η υδρογεώτρηση.

18) Μπορούμε να εντοπίσουμε την διύσδιση της θάλασσας στην ξηρά;

Απάντηση : Ναι μπορούμε να δούμε πόσο έχει η θάλασσα εισχωρήσει στην ξηρά, πόσο χώρο καταλαμβάνει ( και που υπάρχει υφαλμύρωση, εάν υπάρχει).

19) Μπορούμε να γνωρίζουμε που υπάρχουν γεωθερμικά πεδία;


Απάντηση : Ναι, μπορούμε να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα γεωθερμικά πεδία για θερμοκήπια – λουτρά – θέρμανση – ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π.

20) Γιατί να επιλέξω την εταιρεία σας και όχι κάποια άλλη εταιρεία;


Απάντηση : Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής : για την πρωτοποριακή μέθοδο που ακολουθούμε όσο αφορά την έρευνα γενικά, την ταχύτητα, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μας και την επιστημονική κατάρτιση των έμπειρων συνεργατών μας.     

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας