Subsystem
Υδρογεωλογική έρευνα για δήμους και Δ.Ε.Υ.Α
Έρευνα για δήμους PDF Εκτύπωση E-mail

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί υδρογεωλογική έρευνα για λογαριασμό δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - άρδευσης. Μέσω της έρευνας αυτής , δίνεται η δυνατότητα στον δήμο και τις Δ.Ε.Υ.Α να γνωρίζουν σε ολόκληρο το δήμο ή σε επιμέρους τοπικά διαμερίσματα εάν υπάρχει νερό ή όχι διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία εκπόνησης γεωλογικής - περιβαλλοντικής μελέτης για άδεια χρήσης νερού.

ανιχνευτές μετάλλων

Τι είναι η ΥδρογεωλογικήΈρευνα

Η υδρογεωλογική έρευνα εξειδικεύεται στον εντοπισμό νερού στο υπέδαφος και αποτελεί μέρος (κλάδο) της ευρύτερης γεωλογικής έρευνας.

Subsystem και Υδρογεωλογική Έρευνα

Η εταιρεία Subsystem μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε πρωτοπορεί στην υδρολογική έρευνα και έχει ήδη συνεργαστεί  με επιτυχία με αρκετούς δήμους της χώρας.

Το πιο σημαντικά στοιχεία στην υδρογεωλογική έρευνα της εταιρείας μας είναι :

  1. ο ταχύτατος χρόνος παράδοσης των αποτελεσμάτων ( 20 μέρες το ανώτερο για όλο το δήμο )
  2. δυνατότητα υπόδειξης του πλησιέστερου σημείου προς τα δίκτυα ΔΕΗ , ύδρευσης και οδικά δίκτυα για την πραγματοποίηση της γεώτρησης
  3. υπόδειξη του ακριβούς σημείου για υδρογεώτρηση με ακρίβεια τετραγωνικού μέτρου
  4. πληροφορίες για το είδος του υδροφόρου κοιτάσματος ( τρεχούμενο ή έγκοιλο )
  5. ακριβής μέτρηση βάθους , ποσότητας παροχής ( κυβικά ανά ώρα )

Subsystem και Γεωλογικές - Περιβαλλοντικές μελέτες

Η Subsystem εκπονεί , μετά την ολοκλήρωση της υδρογεωλογικής έρευνας , εμπεριστατωμένες και πλήρεις γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες για την άδεια χρήσης νερού συνεργαζόμενη με τους πλέον καταρτισμένους και έμπειρους επιστήμονες του χώρου.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις :

1) Ποιές μεθόδους έρευνας χρησιμοποιεί η εταιρεία σας;

Απάντηση : Γίνεται χρήση της συσκευής ευρεσιτεχνία μας που είναι και μοναδική

2) Πόση είναι η διάρκεια της έρευνας;

Απάντηση: Ο μικρότερος χρόνος έρευνας είναι 1- 2 ώρες περίπου

3) Πότε γνωρίζω τα αποτελέσματα της υδρογεωλογικής σας έρευνας;

Απάντηση: Συνήθως άμεσα. Μετά τη λήξη της έρευνας γνωρίζετε το αποτέλεσμα προφορικά

4) Πόσο σίγουρα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σας;

Απάντηση: Μια σύντομη ματιά στην σελίδα "Συστάσεις" του site μας θα σας πείσει για την αποτελεσματικότητα των ερευνών μας

5) Πως θα γνωρίζω αν το νερό που βρεθεί δεν θα εξαντληθεί σε λίγες μέρες;

Απάντηση: Η εταιρεία μας γνωρίζει για το είδος του υδροφόρου κοιτάσματος αν δηλαδή είναι τρεχούμενο ή λεκάνη και σας ενημερώνει  για την αντοχή του

6) Θα γνωρίζω από την έρευνα σας πόσο νερό θα έχω και σε τι βάθος βρίσκεται αυτό;

Απάντηση : Σας ενημερώνουμε τόσο για την ποσότητα σε κυβικά ανά ώρα όσο και για το ακριβές βάθος

7) Μου υποδεικνύετε περίπου το σημείο για να κάνω την γεώτρηση;

Απάντηση : Η εταιρεία μας σας υποδεικνύει το ακριβές σημείο για την γεώτρηση και όχι περίπου

8) Αν το κτήμα μου δεν έχει τελικά νερό , η εταιρεία σας θα αμοιφθεί;

Απάντηση : Η εταιρεία μας είναι εταιρεία έρευνας και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας αποτελούν λύση για εσάς είτε υπάρχει νερό είτε όχι. Άρα ως εκ τούτου αξιώνει αμοιβή για τις υπηρεσίες της

9) Τι ενημέρωση μπορώ να έχω από εσάς για μια γεώτρηση που ήδη διαθέτω αλλά δεν αποδίδει πλέον;

Απάντηση : Κατόπιν έρευνας μας , μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στην υπάρχουσα γεώτρηση και αν αυτή μπορεί να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο

10) Η έρευνα της εταιρείας σας καλύπτει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, μονάδες εμφιάλωσης και σύγχρονα επιχειρηματικά συγκροτήματα;

Απάντηση : Ασφαλώς ,  η έρευνα της εταιρείας μας είναι πολύπλευρη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

11) Μπορεί να ακυρωθεί η έρευνα λόγω δυσκολίας μορφολογίας ή άλλων συνθηκών;

Απάντηση: Όχι, η  έρευνα δεν ακυρώνεται και γίνεται με οποιεσδήποτε συνθήκες.

12) Μπορεί η έρευνα να γίνει σε κλειστούς χώρους κατοικίες, υπόγεια και πιλοτές;

Απάντηση : Ναι η έρευνα γίνεται σε οιονδήποτε χώρο χωρίς πρόβλημα.

13) Ο τρόπος έρευνας επηρεάζεται από εναέριες υψηλές ή υπερύψηλες τάσης ρεύματος ή από υπόγεια καλώδια Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.

Απάντηση :  Όχι δεν επηρεάζεται από καμία συνθήκη.

14) Όταν υπάρχει ένα κενό ρήγμα στο υπέδαφος μπορεί να γίνει λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Όχι δεν μπορεί να γίνει λάθος, διότι γνωρίζουμε το ρήγμα εάν είναι υδροφόρο ή όχι .

15) Κατά  την διάρκεια της έρευνας, μπορούν διάφορες συχνότητες να παρεμβληθούν με αποτέλεσμα την λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Όχι καμία συχνότητα δεν μπορεί να επηρεάσει την έρευνα. 

16) Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί άνυνδρες θα μπορούσε να υπάρχει νερό και να έχει γίνει λάθος διάγνωση;

Απάντηση : Ναι θα μπορούσε να έχει γίνει λάθος διάγνωση, και η εταιρεία μας μπορεί να βρει την λύση ( έχουμε κάνει έργα με θετικά αποτελέσματα σε πολλές  χαρακτηρισμένες άνυνδρες περιοχές.)

17) Μπορούμε να εντοπίσουμε καρστικές πηγές πριν την υφαλμύρωσή  τους;

Απάντηση : Ναι μπορούμε πριν το καθαρό νερό συναντήσει την θάλασσα και γίνει υφάλμυρο, να βρούμε την διαδρομή του, το βάθος του, το υψομετρικό του και να παρέμβουμε  εκεί που είναι ασφαλές να γίνει η υδρογεώτρηση.

18) Μπορούμε να εντοπίσουμε την διύσδιση της θάλασσας στην ξηρά;

Απάντηση : Ναι μπορούμε να δούμε πόσο έχει η θάλασσα εισχωρήσει στην ξηρά, πόσο χώρο καταλαμβάνει ( και που υπάρχει υφαλμύρωση, εάν υπάρχει).

19) Μπορούμε να γνωρίζουμε που υπάρχουν γεωθερμικά πεδία;


Απάντηση : Ναι, μπορούμε να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα γεωθερμικά πεδία για θερμοκήπια – λουτρά – θέρμανση – ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π.

20) Γιατί να επιλέξω την εταιρεία σας και όχι κάποια άλλη εταιρεία;


Απάντηση : Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής : για την πρωτοποριακή μέθοδο που ακολουθούμε όσο αφορά την έρευνα γενικά, την ταχύτητα, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μας και την επιστημονική κατάρτιση των έμπειρων συνεργατών μας.

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας